แท็งค์น้ำ, แทงค์น้ำ ,แท้งค์น้ำ , แท็งค์ ,แทงค์, แท้งค์

แผนที่

แท้งค์เก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป 1 ชุด ประกอบด้วย

 • ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชิ้น
 • แท้งค์เก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.50 ม.สูง 0.80 จำนวน 7 ชั้น
 • มีฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชิ้น และฝาเล็ก สำหรับ ลงทำความสะอาด
 • มีประตูน้ำ ขนาด 2 นิ้ว 1 ตัว
 • มีประตูน้ำ ทิ้ง ขนาด 2 นิ้ว 1 ตัว
จุดเด่นของบริการ
 • บรรจุน้ำได้ประมาณ 24,000 ลิตร (7 ชั้น)( เพิ่มจำนวนชั้นได้ )
 • สามารถติดตั้งได้แล้วเสร็จภาย ในระยะเวลา 2 วัน
 • บรรจุน้ำดื่มได้(ปลอดภัย)
 • สามารถติดตั้งได้แล้วเสร็จภาย ในระยะเวลา 2 วัน
 • ราคาประหยัด
 • มีอายุการใช้งาน ยาวนาน
 • สามารถเก็บน้ำฝนไว้ดื่มกินได้ตลอดปี
 • สามารถเก็บน้ำใช้ได้ในปริมาณมาก
 • ทำระบบประปาได้
 • ในกรณีน้ำบาดาลจะช่วยให้น้ำมีการตกตะกอนได้ก่อนที่จะนำไปใช้
 • เหมาะกับการทำระบบน้ำหยด เพื่อใช้ในการเกษตร
 • สามารถใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆ
 • สามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
 • สามารถใช้ในการทำระบบบำบัดน้ำเสียได้
 • ในกรณีเลี้ยงไก่สามารถแยกระบบน้ำในแต่ละเล้าเพื่อป้อง กันการแพร่ระบาดเชื้อ (1 เล้า ต่อ 1 แทงค์)
คลิ๊กขวา แล้วเลือก zoom in