แท็งค์น้ำ, แทงค์น้ำ ,แท้งค์น้ำ , แท็งค์ ,แทงค์, แท้งค์

ส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ แทงค์น้ำ

แทงค์เก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป 1 ชุด ประกอบด้วย

บรรจุน้ำได้ประมาณ 24,000ลิตร(24.0คิว) (เพิ่มจำนวนชั้นได้)
สามารถติดตั้งได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 วัน
บรรจุน้ำดื่มได้ (ปลอดภัย)
รับประกัน 2 ปี